Σχετικά με την συλλογή:
Πρόκειται για μια συλλογή δημοσιευμάτων με αρχαιολογικό περιεχόμενο του ημερήσιου και περιοδικού τύπου των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, των Πατρών, του Βόλου και άλλων επιλεγμένων τίτλων εφημερίδων από το 1832 μέχρι και το 1932 που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Τομέα Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
Χρηματοδότηση έργου:
Το έργο "Ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση αρχαιολογικών δημοσιευμάτων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο της περιόδου 1832-1932 και δημιουργία διαδικτυακού κόμβου" υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε. Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" και χρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" 2000-2006 Γ'ΚΠΣ
ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΟ 1.3 "ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Αρχαιολογικά γεγονότα στον Ελληνικό Τύπο (1832-1932)

Πρόσφατες προσθήκες:
2010-12-13
15:57
Οι σεισμοί της Ελλάδος και αι Αθήναι. Θ' / Φιλήμων, Τιμολέων Ι. [a90001]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2010-12-13
15:57
[Ανακάλυψη αγάλματος στη Ρώμη] [a52994]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2010-12-13
15:57
Παρνασσός [a52993]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2010-12-13
15:57
[Για την άφιξη του Γερμανού προξένου] [a52992]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2010-12-13
15:57
[Αναχώρηση Καββαδία στην Επίδαυρο] [a51153]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2010-12-13
15:57
Οι Σλαύοι εν Ελλάδι [a51152]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2010-12-13
15:57
[Για τις ανασκαφές της Επιδαύρου] [a51151]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2010-12-13
15:57
[Για την επέτειο της γέννησης του Winckelmann στη γερμανική σχολή] [a51150]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2010-12-13
15:57
Ανασκαφαί εν Επιδαύρω / Καββαδίας, Π. [a51149]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2010-12-13
15:57
[Ευρήματα από τις ανασκαφές της Επιδαύρου] [a51148]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές