Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Μεγάλο τμήμα της παρούσας συλλογής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Diaries Collection

Últimas adquisiciones:
2015-10-08
14:56

Χρονολόγιον του έτους 1857 [PSIFIO-ESPA-5552-001]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5552_1
5552_1

Registro completo - Registros similares
2015-10-08
14:55

Τρικ - Τρακ: ημερολόγιον σατυρικόν, γελοιογραφικόν και ευθυμογραφικόν του 1914, Έτος Πρώτον [PSIFIO-ESPA-5242-001]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5242_1
5242_1

Registro completo - Registros similares
2015-10-08
14:45

Σπαρτιάτικον ημερολόγιον, Έτος Ι' [PSIFIO-ESPA-5509-001]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5509_1
5509_1

Registro completo - Registros similares
2015-10-08
14:45

Σπαρτιάτικον ημερολόγιον, Έτος Θ' [PSIFIO-ESPA-5508-001]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5508_1
5508_1

Registro completo - Registros similares
2015-10-08
14:45

Σπαρτιάτικον ημερολόγιον, Έτος Η' [PSIFIO-ESPA-5507-001]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5507_1
5507_1

Registro completo - Registros similares
2015-10-08
14:45

Σπαρτιάτικον ημερολόγιον, Έτος Ζ' [PSIFIO-ESPA-5506-001]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5506_1
5506_1

Registro completo - Registros similares
2015-10-08
14:45

Σπαρτιάτικον ημερολόγιον, Έτος ΣΤ' [PSIFIO-ESPA-5505-001]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5505_1
5505_1

Registro completo - Registros similares
2015-10-08
14:45

Σπαρτιάτικον ημερολόγιον, Έτος Ε' [PSIFIO-ESPA-5504-001]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5504_1
5504_1

Registro completo - Registros similares
2015-10-08
14:45

Σπαρτιάτικον ημερολόγιον: 1903, Έτος Δ' [PSIFIO-ESPA-5503-001]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5503_1
5503_1

Registro completo - Registros similares
2015-10-08
14:45

Σπαρτιάτικον ημερολόγιον: 1902, Έτος Γ' [PSIFIO-ESPA-5502-001]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5502_1
5502_1

Registro completo - Registros similares