Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Η παρούσα συλλογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ψηφιοποίηση ΕΣΠΑ

Περιορισμός σε συλλογή:
Ψηφιοποιημένα Βιβλία (ΕΣΠΑ) (1,806)
Ψηφιοποιημένα Περιοδικά (ΕΣΠΑ) (4,224)
Ψηφιοποιημένες Εφημερίδες (ΕΣΠΑ) (4,218)
Ψηφιοποιημένα Ημερολόγια (ΕΣΠΑ) (152)