Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Η παρούσα συλλογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ψηφιοποιημένα Βιβλία (ΕΣΠΑ)

Πρόσφατες προσθήκες:
2015-10-01
11:00

Documents relatifs a l'etat present de la Grece: publies d'apres les communications du Comite Philhellenique de Paris [PSIFIO-ESPA-9947]
Fulltext: 9947_1:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9947_10:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9947_2:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9947_3:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9947_4:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9947_5:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9947_6:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9947_7:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9947_8:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9947_9:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
9947_1
9947_1
9947_2
9947_2
9947_3
9947_3
9947_4
9947_4
9947_5
9947_5
9947_6
9947_6
9947_7
9947_7
9947_8
9947_8

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-01
11:00

Geschichte der griechischen Revolution / Zinkeisen, Johann Wilhelm [1803-1863], Gordon, Thomas. [PSIFIO-ESPA-9918]
Fulltext: 9918_1:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9918_2:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
9918_1
9918_1
9918_2
9918_2

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-01
11:00

Geschichte des Abfalls der Griechen vom turkischen Reiche im Jahre 1821 und der Grundung des Hellenischen Konigreiches / Prokesch von Osten, Anton [1795-1876] [PSIFIO-ESPA-9911]
Fulltext: 9911_1:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9911_2:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9911_3:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9911_4:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9911_5:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
9911_1
9911_1
9911_2
9911_2
9911_3
9911_3
9911_4
9911_4
9911_5
9911_5

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-01
11:00

Istoria della Grecia: dal 1824 in poi per servire di continuazione a quella del Signor Pouqueville / Soria, Diego. [PSIFIO-ESPA-9887]
Fulltext: 9887_1:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9887_2:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9887_3:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
9887_1
9887_1
9887_2
9887_2
9887_3
9887_3

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-01
11:00

Storia del risorgimento della Grecia: che contiene la narrazione degli avvenimenti dal 1740 fino al 1824 / Pouqueville, F.-C.-H.-L. [1770-1838] [PSIFIO-ESPA-9870]
Fulltext: 9870_1:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9870_2:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9870_3:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9870_4:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9870_5:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
9870_1
9870_1
9870_2
9870_2
9870_3
9870_3
9870_4
9870_4
9870_5
9870_5

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-01
11:00

The history of modern Greece: From its conquest by the Romans B.C. 146, to the present time / Tennent, James Emerson [1804-1869] [PSIFIO-ESPA-9859]
Fulltext: 9859_1:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9859_2:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
9859_1
9859_1
9859_2
9859_2

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-01
10:59

Das albanesische element in Griechenland / Fallmerayer, Jakob Philipp [1790-1861] [PSIFIO-ESPA-9849]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
9849_1
9849_1

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-01
10:59

Entre l'Europe et l'Asie: voyage dans l'Archipel / Puckler-Muskau, Hermann [1785-1871] [PSIFIO-ESPA-9835]
Fulltext: 9835_1:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9835_2:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
9835_1
9835_1
9835_2
9835_2

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-01
10:59

Relation du voyage de la Commission Scientifique de Moree dans le Peloponnese, les Cyclades et L'Attique / Bory de Saint-Vincent [1778-1846] [PSIFIO-ESPA-9812]
Fulltext: 9812_1:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9812_2:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9812_3:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9812_4:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9812_5:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9812_6:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
9812_1
9812_1
9812_2
9812_2
9812_3
9812_3
9812_4
9812_4
9812_5
9812_5
9812_6
9812_6

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-01
10:59

Gemalde Griechenlands: und der europaischen Turkey, oder abriss der physischen, historischen und politischen geographie dieser lander [PSIFIO-ESPA-9806]
Fulltext: 9806_1:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9806_2:Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
9806_1
9806_1
9806_2
9806_2

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές