Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Η παρούσα συλλογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ψηφιοποιημένες Εφημερίδες (ΕΣΠΑ)

Πρόσφατες προσθήκες:
2015-10-08
15:00

Φόρμιγξ: δεκαπενθήμερος μουσική εφημερίς, Έτος Α - Περίοδος Β', Ετός Ζ'(θ'), αριθμός 3 - αριθμός 16-17-18 [PSIFIO-ESPA-8678]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8678
8678

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.83 [PSIFIO-ESPA-8005-084]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_84
8005_84

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.82 [PSIFIO-ESPA-8005-083]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_83
8005_83

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.81 [PSIFIO-ESPA-8005-082]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_82
8005_82

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.80 [PSIFIO-ESPA-8005-081]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_81
8005_81

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.79 [PSIFIO-ESPA-8005-080]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_80
8005_80

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.78 [PSIFIO-ESPA-8005-079]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_79
8005_79

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.77 [PSIFIO-ESPA-8005-078]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_78
8005_78

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.76 [PSIFIO-ESPA-8005-077]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_77
8005_77

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.75 [PSIFIO-ESPA-8005-076]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_76
8005_76

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές