Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Μεγάλο τμήμα της παρούσας συλλογής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγχρηματοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Tμήμα της παρούσας συλλογής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Μέτρο 2.1 "Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης"
Ενέργεια 2.1.3.ε "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών"


Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους

Συλλογή Παλαιών Ελληνικών Εφημερίδων

Πρόσφατες προσθήκες:
2015-10-08
15:00

Φόρμιγξ: δεκαπενθήμερος μουσική εφημερίς, Έτος Α - Περίοδος Β', Ετός Ζ'(θ'), αριθμός 3 - αριθμός 16-17-18 [PSIFIO-ESPA-8678]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8678
8678

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.83 [PSIFIO-ESPA-8005-084]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_84
8005_84

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.82 [PSIFIO-ESPA-8005-083]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_83
8005_83

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.81 [PSIFIO-ESPA-8005-082]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_82
8005_82

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.80 [PSIFIO-ESPA-8005-081]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_81
8005_81

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.79 [PSIFIO-ESPA-8005-080]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_80
8005_80

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.78 [PSIFIO-ESPA-8005-079]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_79
8005_79

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.77 [PSIFIO-ESPA-8005-078]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_78
8005_78

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.76 [PSIFIO-ESPA-8005-077]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_77
8005_77

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Η Σωτηρία: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α', αριθ.75 [PSIFIO-ESPA-8005-076]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8005_76
8005_76

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
Εστίαση σε:
Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων (1814 - 1858) (642)
Ερμής (1875 - 1880) (553)
Φάρος της Μακεδονίας (1881 - 1893) (924)
Εφημερίς των Κυριών (1887 - 1913) (1,041)
Αγών (398)
Εβδομάς (458)
Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως (581)
Εφημερίς των φιλομαθών (716)
Νέα Ημέρα Τεργέστης (537)