Σχετικά με την συλλογή:
Η συλλογή περιέχει τεκμήρια από την Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρούπολης του Πόντου, "Ο Κυριακίδης" η οποία ψηφιοποίηθηκε το 2010 σε συνεργασία με την Νομαρχία Ημαθίας.

Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρούπολης του Πόντου ‘Ο Κυριακίδης’

Πρόσφατες προσθήκες:
2011-09-05
14:21
[Χειρόγραφο Μηναίον του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου] [HLA-2011-753]
Fulltext: Download fulltextPDF (additional files);
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-09-05
13:10

[Χειρόγραφο Μηναίον του Μαρτίου και του Απριλίου] [HLA-2011-752]
Πλήρες κείμενο: 001:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 002:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-09-05
11:41

Τετρακτύς: ήτοι Ρητορική, Λογική, Μεταφισική [sic] και Ηθική / υπό Νεοφύτου Δούκα / Δούκας, Νεόφυτος [1760-1845] [HLA-2011-751]
Πλήρες κείμενο: 001:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 002:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 003:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 004:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-09-05
10:23
[Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Εβδομήκοντα: Τόμος Τέταρτος, Περιέχων τον Τωβίτ, την Ιουδείθ, τον Ιερέα, τας Τεσσάρας Βίβλους των Μακκαβαίων, τον Βαρούχ, την Επιστολήν Ιερεμίου, την Σοφίαν Σολωμώντος, και την Σοφία Ιησού υιού Σιράχ / εκ του εν Μόσχα, αδεία της Ιεράς Διοικούσης Συνόδου πασών των Ρωσσίων, εκτυπωθέντος αρχαίου Αλεξανδρινού Κώδικος μετατυπωθείσα, ευδοκία μεν και συνεργεία της Ιεράς Συνόδου του Βασιλείου της Ελλάδος, δαπάνη δε της εν Αγγλία Εταιρίας προς Διάδοσιν της Χριστιανικής Παιδείας, ίνα δωρεά τοις εκ του ιερού Κλήρου διανέμηται] [HLA-2011-750]
Fulltext: Download fulltextPDF (additional files);
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-09-05
09:32
[Ανθολογία διαφόρων επιγραμμάτων παλαιών, εις επτά βιβλία διηρημένη = Florilegium diversorum epigrammatum in septem libros (a Maximo Planude collectorum) solerti nuper repurgatum cura: nunc exit castigatius quam alias unquam pristinis elustratum erroribus, multisque adauctum adiectis epigrammatibus] / Planude, Maxime, ; Bade, Josse, ; Molinus, Joannes ; Des Guidi, Sébastien, [HLA-2011-749]
Fulltext: Download fulltextPDF (additional files);
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-09-03
18:53

Πρόδρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης: περιέχων Κλαυδίου Αιλιανού την Ποικίλην Ιστορίαν, Ηρακλείδου του Ποντικού, Νικολάου του Δαμασκηνού τα Σωζόμενα. Οις προσετέθησαν και βραχείαι σημειώσεις, και Στοχασμοί αυτοσχέδιοι περί της Ελληνικής παιδείας και γλώσσης / φιλοτίμω δαπάνη των Ζωσιμάδων, παιδείας ένεκα των την Ελλάδα φωνήν διδασκομένων Ελλήνων / [επιμέλεια Αδαμάντιος Κοραής] / Αιλιανός [2ος αι.] [HLA-2011-748]
Πλήρες κείμενο: 001:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 002:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 003:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 004:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 005:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 006:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 007:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 008:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-09-02
12:00

[Χειρόγραφο Συντακτικό και Θεματογραφικαί ασκήσεις: 'Θέματα της γραμματικής του εξ απορρήτων' (Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου)] [HLA-2011-747]
Πλήρες κείμενο: 001:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 002:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 003:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 004:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 005:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-09-02
09:54

[Cornelii Schrevelii Lexicon manuale Graeco - Latinum et Latino - Graecum = (Λεξικό Ελληνο - λατινικό και Λατινο - ελληνικό): utrumque hac ultima editione multo auctius, et locupletius : vide epistolam ad lectorem] / Schrevel, Cornelis [1608-1664], Manfre, Giovanni [HLA-2011-746]
Πλήρες κείμενο: 001:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 002:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 003:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 004:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 005:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 006:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 007:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 008:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 009:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 010:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-09-01
14:13
[Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου των Ευρισκομένων: Τόμος Πρώτος / Δι' επιμελείας και αναλωμάτων Ερρίκου του Σαβιλίου εκ παλαιών αντιγράφων εκδοθείς] / Ιωάννης Χρυσόστομος, [HLA-2011-745]
Fulltext: Download fulltextPDF (additional files);
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-09-01
12:16

[Εις δόξαν Πατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος του ενός Θεού Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής των Ορθοδόξων Εκκλησίας, ήτοι, άπαντες οι Ιεροί και Θείοι Κανόνες των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, των Τοπικών, και των κατά μέρος Θείων Πατέρων, ελληνιστί μεν, χάριν αξιοπιστίας, εκτιθέμενοι, δια δε της καθ' ημάς κοινοτέρας διαλέκτου, προς κατάληψιν των απλουστέρων ερμηνευόμενοι: / παρά Αγαπίου Ιερομονάχου, και Νικοδήμου Μοναχού και μετ' επιμελείας ανακριθέντες και διορθωθέντες, ψήφω του Παναγιωτάτου και της Ιεράς και Αγίου Συνόδου παρά του σοφολογιωτάτου διδασκάλου και ιεροκήρυκος κυρίου κυρίου Δωροθέου. Νυν πρώτον τύποις εκδοθέντες αδεία μεν και προτροπή, και επιταγή του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, και της Αγίας Συνόδου. Επιστασία δε και επιμελεία του ευτελούς εν ιερομονάχοις Θεοδωρίτου Αθωνίτου του εξ Ιωαννίνων. Δια δαπάνης των ονομαστί φερομένων εν τω τέλει της Βίβλου, εις κοινήν απάντων των ορθοδόξων, σοφώντε και απλουστέρων ωφελείαν] / Αγάπιος, Ιερομόναχος, Νικόδημος (ο Αγιορείτης, Οσιος) [1749-1809], Αγάπιος (Μοναχός) [17ος αι.] [HLA-2011-744]
Πλήρες κείμενο: 001:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 002:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 003:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 004:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 005:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 006:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 007:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 008:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 009:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File / 010:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές