Σχετικά με την συλλογή:
Η συλλογή αποτελείται από φωτογραφίες των δεκαετιών 1950-1970 από την Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ και την Θεσσαλονίκη γενικότερα. Περισσότερες πληροφορίες για την συλλογή και τον Β. Κυριαζόπουλο μπορείτε να δείτε στην σχετική σελίδα της βιβλιοθήκης.

Φωτογραφικό Αρχείο Κυριαζόπουλου

Πρόσφατες προσθήκες:
2012-11-07
14:00

Φοιτητική Εστία Αρρένων: Μεσημβρινή Όψις / Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. [ARC-2012-49578]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File
006.φοιτητική_εστία_αρρένων--μεσημβρινή_όψη
006.φοιτητική_εστία_αρρένων--μεσημβρινή_όψη

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2012-11-07
13:54

Κεντρ. Αμφιθέατρον Παλαιάς Φιλοσοφικής / Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. [ARC-2012-49577]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File
005.κεντρικό_αμφιθέατρο_παλαιάς_φιλοσοφικής
005.κεντρικό_αμφιθέατρο_παλαιάς_φιλοσοφικής

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2012-11-07
13:44

[Η Θεσσαλονίκη από τις Σαράντα Εκκλησίες] / Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. [ARC-2012-49576]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File
004.[θεσσαλονίκη(λήψη_από_σαράντα_εκκλησιές)]
004.[θεσσαλονίκη(λήψη_από_σαράντα_εκκλησιές)]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2012-11-07
13:36

[Η Θεσσαλονίκη από τις Σαράντα Εκκλησίες] / Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. [ARC-2012-49575]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File
003.[θεσσαλονίκη(λήψη_από_σαράντα_εκκλησιές)]
003.[θεσσαλονίκη(λήψη_από_σαράντα_εκκλησιές)]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2012-11-07
13:21

[Φοιτητική Εστία Θεσσαλονίκης: μακέτα] / Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. [ARC-2012-49574]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File
002.[φοιτητική_εστία--μακέτα(άποψη)]
002.[φοιτητική_εστία--μακέτα(άποψη)]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2012-11-07
12:48

[Φοιτητική Εστία Θεσσαλονίκης: μακέτα] / Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. [ARC-2012-49573]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File
001.[φοιτητική_εστία--μακέτα]
001.[φοιτητική_εστία--μακέτα]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2012-11-06
14:15

[Φυσικομαθηματική Σχολή] / Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. [ARC-2012-49572]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File
007.[φυσικομαθηματική_σχολή--τμήμα_κτιρίου_και_είσοδος]
007.[φυσικομαθηματική_σχολή--τμήμα_κτιρίου_και_είσοδος]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2012-11-06
14:04

[Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο] / Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. [ARC-2012-49571]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File
006.[ηλεκτρονικό_μικροσκόπιο]
006.[ηλεκτρονικό_μικροσκόπιο]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2012-11-06
13:56

Περτούλι ; / Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. [ARC-2012-49570]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File
005.[περτούλι(πίνδος)--δάσος
005.[περτούλι(πίνδος)--δάσος

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2012-11-06
13:52

Περτούλι ; / Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. [ARC-2012-49569]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File
004.[περτούλι(πίνδος)--πανεπιστημιακό_κτίριο]
004.[περτούλι(πίνδος)--πανεπιστημιακό_κτίριο]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές