Σχετικά με την συλλογή "Μακεδονία":
Η παρούσα συλλογή αποτελείται από άρθρα, βιβλία και δημοσιεύματα σχετικά με την Μακεδονία

Συλλογή 'Μακεδονία'

Πρόσφατες προσθήκες:
2006-03-31
00:00

Πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη: οι θέσεις του για τους δούλους και τις γυναίκες / Δημητρακοπούλου, Μαρία-Σμαρώ [MAC-2006-177]
MA Abstract : The first part of the thesis is based on the structure of a paper by Professor Augustos Bagionas, enriched with the views of other scholars. [...]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-03-31
00:00

Η θεωρία των πολιτευμάτων στον Αριστοτέλη / Βαβουλίδου, Ειρήνη [MAC-2006-176]
MA Abstract : If we read Aristotle's Politics, what impresses us is that the philosopher is seen as a denunciator of democracy, which is also the case with Plato. [...]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-03-31
00:00

Ο πολιτικός στο αριστοτελικό έργο / Κόλια, Αικατερίνη [MAC-2006-175]
MA Abstract : The present dissertation attempts to draw a profile of the political man as he is presented in Aristotle's Nicomachean Ethics and Politics. [...]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-03-31
00:00

Η ουσία και το χωριστόν στον Αριστοτέλη / Παναγιωτίδης, Παύλος [MAC-2006-174]
MA Abstract : This thesis is moving along two axes. [...]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-03-31
00:00

Πρόσφυγες μαθητές και μαθήτριες σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης κατά τη χρονική περίοδο 1922-1927. / Χαλιάπα Γ. Χάιδω [MAC-2006-173]
MA Abstract : The present study records the educational activity of refugee students during the period of the first five years of their establishment in Thessaloniki (1912-1927) and works on the archival material of primary education schools in Central, Western and Eastern Thessaloniki [...]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-03-31
00:00

Αριστοτελική πρώτη ύλη: αυτόνομη δυνάμει ύπαρξη ή η εγγύτατη ύλη των πραγμάτων; / Κοτσίφη, Μαρία [MAC-2006-172]
MA Abstract : As we can conclude from this thesis the concept of the Aristotelian prime matter is one of the most discussed concepts of Aristotelian philosophical thought. [...]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-03-31
00:00

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη κατά την τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας: οι περιπτώσεις των αστικών σχολών: Κεντρικής Αστικής Σχολής, Αστικής Σχολής Αναλήψεως, Αστικής Σχολής Βαρδαρίου / Τουλουμτζή, Φιλιώ Γ. [MAC-2006-171]
MA Abstract : The thesis records the history of primary education in Thessaloniki from the mid 19th century until 1912 [...]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-03-31
00:00

Η έννοια της κίνησης στη φυσική φιλοσοφία του Αριστοτέλη / Λάππα, Ελένη [MAC-2006-170]
MA Abstract : The present thesis aims at analyzing motion, first through Aristotle's work, but also through studies on the work of the philosopher, dealing with the specific issue; the thesis will finally discuss the relation of Aristotle's theory to contemporary scientific thought. [...]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-03-31
00:00

Το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια (1924-1940) : από τη Μερζιφούντα στη Θεσσαλονίκη. Η συμβολή του σχολείου στην ελληνική εκπαίδευση γενικότερα και η προσφορά του στην εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών της Μικρασιατικής καταστροφής / Αντωνίου, Παναγιώτης [MAC-2006-169]
MA Abstract : The present thesis attempts to present the contribution of the American College "Anatolia" to the education of refugees from the Minor Asia destruction [...]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-03-31
00:00

Η έννοια της ευδαιμονίας στην ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη / Αγγελίδης, Απόστολος [MAC-2006-167]
MA Abstract : The present thesis studies the concept of "eudaimonia", a landmark concept in Aristotle's thought. [...]

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές