Συλλογή Ι. Μέγα

Πρόσφατες προσθήκες:
2017-11-21
15:04

Salonique (Grece) = [Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)]: Rue Venizelos et coin de la Place de la Liberte (Apres le terrible incendie du 18 Aout 1917) = [Οδός Βενιζέλου και γωνία της Πλατείας Ελευθερίας (μετά τη φοβερή πυρκαγιά στις 18 Αυγούστου 1917)] [ARC-2017-51699]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-11-14
13:45

Salonique (Grece) = [Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)]: L' Anenue Nikis : (Apres l' incendie du 18 Aout 1917) = [Η Λεωφόρος Νίκης : (μετά την πυρκαγιά στις 18 Αυγούστου 1917)] [ARC-2017-51698]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές