Φωτογραφικό Αρχείο Τέχνης (18ος-20ος αι.)

Πρόσφατες προσθήκες:
2007-04-13
00:00
[Λεπτομέρεια από τη ζωφόρο = Detail of the frieze]: [Τοιχογραφίες του νοτίου εξωτερικού τοίχου = Wall-paintings of the southern external wall] / Κούντουρας, Αργύρης [ATA-2007-2312]
Κτήριο Τσάγκα, Βλάστη (Κοζάνης) [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2007-04-13
00:00
[Άποψη του νοτίου τοίχου στο υπέρθυρο της εισόδου = View of the southern wall on the lintel of the entrance] : [Τοιχογραφίες νοτιοδυτικού δωματίου = Wall paintings of the southwestern room] / Κούντουρας, Αργύρης [ATA-2007-2311]
Οικία Τολίκα, Βλάστη (Κοζάνη) [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2007-04-13
00:00
[Άποψη του νοτίου τοίχου δεξιά της κόγχης = View of the southern wall on the right of the niche]: [Τοιχογραφίες νοτιοδυτικού δωματίου = Wall paintings of the southwestern room] / Κούντουρας, Αργύρης [ATA-2007-2310]
Οικία Τολίκα, Βλάστη (Κοζάνη). [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2007-04-13
00:00
[Δεξί μέρος του ανατολικού τοίχου = Right part of the eastern wall]: [Τοιχογραφίες νοτιοδυτικού δωματίου = Wall paintings of the southwestern room] / Κούντουρας, Αργύρης [ATA-2007-2309]
Οικία Τολίκα, Βλάστη (Κοζάνη) [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2007-04-13
00:00
[Αριστερό μέρος του ανατολικού τοίχου = Left part of the eastern wall]: [Τοιχογραφίες νοτιοδυτικού δωματίου = Wall paintings of the southwestern room] / Κούντουρας, Αργύρης [ATA-2007-2308]
Οικία Τολίκα, Βλάστη (Κοζάνη) [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2007-04-13
00:00
[Εξωτερική όψη = External view] / Κούντουρας, Αργύρης [ATA-2007-2307]
Οικία Τολίκα, Βλάστη (Κοζάνη). [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2007-04-13
00:00
[Λιθανάγλυφη πλάκα εντοιχισμένη στην πρόσοψη του κτηρίου = Stone-carved slab immured in the facade of the building] / Κούντουρας, Αργύρης [ATA-2007-2306]
Οικία Τολίκα, Βλάστη (Κοζάνης). [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2007-04-13
00:00
[Eξωτερική όψη = Εxternal view] / Κούντουρας, Αργύρης [ATA-2007-2305]
Οικία, Βλάστη (Κοζάνης) [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2007-04-13
00:00
[Νοτιοανατολική εξωτερική όψη = Southeastern external view] / Κούντουρας, Αργύρης [ATA-2007-2304]
Κτήριο Τσάγκα, Βλάστη (Κοζάνης). [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2007-04-13
00:00
[Πίνακες στη δεξιά γωνία = Tableaux at the left corner]: [Τοιχογραφίες του νοτίου εξωτερικού τοίχου = Wall-paintings of the southern external wall] / Κούντουρας, Αργύρης [ATA-2007-2303]
Κτήριο Τσάγκα, Βλάστη (Κοζάνης) [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές