Σχετικά με την συλλογή
Η έντυπη συλλογή του Ν. Πολίτη (ο οποίος θεωρείται ο «πατέρας» της επιστήμης της Λαογραφίας στην Ελλάδα) αποτελείται από 3.870 τόμους βιβλίων παιδαγωγικού κυρίως ενδιαφέροντος ενώ περιέχει και κάποιες σπάνιες εκδόσεις.
Μέρος της συλλογής αυτής έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται εδώ. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον Ν.Πολίτη και την συλλογή μπορείτε να διαβάσετε στην σχετική σελίδα της βιβλιοθήκης.

Συλλογή Ν. Πολίτη

Πρόσφατες προσθήκες:
2017-04-07
12:43

Η φλογέρα του βασιλιά με την ηρωϊκή τριλογία / Παλαμάς, Κωστής [1859-1943] [ARC-2017-51358]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-07
12:32

Το παληό βιολί / Πολέμης, Ιωάννης [1862-1924] [ARC-2017-51357]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-07
11:13

Ο ζωγράφος, Τόμος δεύτερος. / Παλαιολόγος, Γρηγόριος [1794-1844] [ARC-2017-51351]
Πλήρες κείμενο: 1:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 2:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-07
10:51

Ο ζωγράφος, Τόμος πρώτος. / Παλαιολόγος, Γρηγόριος [1794-1844] [ARC-2017-51350]
Πλήρες κείμενο: 1:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 2:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-07
10:38

Συλλογή ερωτικών, ηρωϊκών και σύμμικτων ποιημάτων / Πανταζής, Γεώργιος [ARC-2017-51349]
Πλήρες κείμενο: 1:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 2:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-07
10:23

Εξωτικά / Πολέμης, Ιωάννης [1862-1924] [ARC-2017-51348]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-03-29
13:41

Odes et ballades / Hugo, Victor [1802-1885] [ARC-2017-51325]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! (πρόσθετα αρχεία)

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-03-29
13:35

Bug-Jargal / Hugo, Victor [1802-1885] [ARC-2017-51324]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! (πρόσθετα αρχεία)

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-03-29
10:02

Notre-Dame de Paris, V.2 / Hugo, Victor [1802-1885] [ARC-2017-51323]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! (πρόσθετα αρχεία)

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-03-29
09:35

Notre-Dame de Paris, V.1 / Hugo, Victor [1802-1885] [ARC-2017-51322]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! (πρόσθετα αρχεία)

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές