Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Μεγάλο τμήμα της παρούσας συλλογής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Rare Books

Últimas adquisiciones:
2018-07-03
15:22

Συλλογή των γνωστών ποιημάτων / Σολωμός, Διονύσιος [1798-1857] [ARC-2018-52093]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Registro completo - Registros similares
2018-06-18
14:33

Τραγωδία ο Αγαμέμνων / Alfieri, Vittorio [1749-1803], Μαράτος, Ζ., Αντωνιάδης, Αντώνιος Ι. [1836-1905], Αντωνιάδης, Αντώνιος Ι. [1836-1905] ; et al [ARC-2018-52062]
Πλήρες κείμενο: Binder1:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / Binder2:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / Binder3:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Registro completo - Registros similares
2018-03-27
13:56

Μελέτη περί μεταρρυθμίσεως των φυλακών του ελληνικού κράτους και περί του αρμόζοντος σωφρονιστικού συστήματος εν Ελλάδι / Πεταλάς, Αντώνιος Ν. [ARC-2018-51942]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Registro completo - Registros similares
2018-03-14
09:07

Επίκρισις εις την ιστορίαν του πρωτοσύγκελου Α. Φραντζή / Περραιβός, Χριστόφορος [1776-1863] [ARC-2018-51926]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Registro completo - Registros similares
2016-12-12
13:36

Ξενοφώντος Απομνημονευμάτων βιβλία τέσσαρα =: Xenophontis memorabilium Socratis dictorum libri IV / Ξενοφών [ca. 430-355 π.Χ.] [ARC-2016-51222]
Πλήρες κείμενο: 1:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 2:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Registro completo - Registros similares
2016-12-05
14:26

Ωριγένους περί ευχής σύνταγμα = Origenis De oratione libellus: cujus textus graecus de novo cum codice ms. cantabrigiensi collatus versio latina passim correctior prodit, notis suo loco insertis / Ωριγένης [185-254], Wettstein, Johann Rudolph [1647-1711] [ARC-2016-51218]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Registro completo - Registros similares
2016-12-05
11:05

Ομήρου Ιλιάς: Homeri Ilias / Όμηρος [8ος αι. π.Χ.], Torresanus, Andreas [1451-1529.], Πλούταρχος [46-127], Ηρόδοτος [484-430 π.Χ.] [ARC-2016-51217]
Πλήρες κείμενο: 1:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 2:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 3:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Registro completo - Registros similares
2016-11-25
13:34

Ομηroy [sic] Οδύσσεια: Homeri Odyssea : eiusdem Batrachomyonachia, Hymni, aliaque eius opuscula, seu catalecta, omnia Graece & Latine, una cum locupletissimo indice / Όμηρος [8ος αι. π.Χ.] [ARC-2016-51210]
Πλήρες κείμενο: 1:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 2:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 3:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 4:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 5:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Registro completo - Registros similares
2016-11-21
13:28

Πίνακες κυβισμού ξυλείας [ARC-2016-51206]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένου1.PDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Registro completo - Registros similares
2016-11-21
13:21

Οδηγίαι περί νοσηλείας αρρώστων: χρήσιμοι εις πάσαν μητέρα και πάσαν οικογένειαν και πάντα θέλοντα να επιδοθή εις το έργον του νοσοκόμου / Μακκάς, Νικόλαος Γ. [ARC-2016-51205]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Registro completo - Registros similares