Σχετικά με την συλλογή Τρικόγλου:
Η παρούσα συλλογή, που προήλθε από δωρεά του Ιωάννη Τρικόγλου το 1963 στο ΑΠΘ, αποτελείται από τόμους βιβλίων, έργα τέχνης (γκραβούρες, πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες κτλ), έγγραφα και φυλλάδια όπως και το προσωπικό του αρχείο. Μεγάλο τμήμα της συλλογής μπορείτε να βρείτε ψηφιοποιημένο εδώ. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την συλλογή μπορείτε να διαβάσετε εδώ καθώς και στην σχετική σελίδα της βιβλιοθήκης.
Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Μεγάλο τμήμα της παρούσας συλλογής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγχρηματοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Tμήμα της παρούσας συλλογής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Μέτρο 2.1 "Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης"
Ενέργεια 2.1.3.ε "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών"


Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους

Συλλογή Τρικόγλου

Πρόσφατες προσθήκες:
2018-06-15
10:29

Πραγματεία τοπογραφική, ιστορική και εθνολογική της άνω Αλβανίας ή Ιλλυρίας, κάτω Αλβανίας ή Μακεδονικής Ιλλυρίας και Ηπείρου / Κουγιτέας, Παναγιώτης Κ. [ARC-2018-52061]
Πλήρες κείμενο: Binder1:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / Binder2:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / Binder3:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-03-06
10:55

Constantine: king & traitor / Βακά, Δήμητρα [1877-1946] [ARC-2018-51918]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-12-13
12:50

La politique anglaise et l' annexion de la Crete a la Grece / Missotaki, Jean [ARC-2017-51737]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-11-25
14:45

Theodor Rocholls skizzenbuch von griechischturkischen kriegsschauplatz, sommer 1897. / Rocholl, Theodor [1854-1933] [ARC-2016-51211]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-11-15
12:36

Μουσαίου του Γραμματικού τα καθ' Ηρώ και Λέανδρον. / Μουσαίος [5ος/6ος αι.] [ARC-2016-51171]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-11-10
14:33

Αι κατά της Ζακύνθου συκοφαντίαι. [ARC-2016-51153]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-11-10
14:01

Απάντησις / Κριαράκης, Ανδρέας Χ. [ARC-2016-51152]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-11-10
13:55

Un voyage officiel a Constantinople: en 1721 / Osseville, L. de [ARC-2016-51151]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-11-10
13:48

Επί τη ανακομηδή των λειψάνων του Πατριάρχου Γρηγορίου και τη τελέσει της πεντηκονταετηρίδος της Ελληνικής παλιγενεσίας: ποίημα / Λάμπρος, Σπυρίδων Π. [1851-1919] [ARC-2016-51150]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-11-10
13:27

Επίσημα κείμενα ; η επί των εξωτερικών ύποθέσεων επιτροπή δια το Βορειοηπειρωτικόν. / Παπάγος, Αλέξανδρος [1883-1955], Φωτιάδης, Ευάγγελος Π. [1909-1972], Κουκλέλης, Αλέξανδρος Π. [ARC-2016-51149]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές