[Εις δόξαν Πατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος του ενός Θεού Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής των Ορθοδόξων Εκκλησίας, ήτοι, άπαντες οι Ιεροί και Θείοι Κανόνες των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, των Τοπικών, και των κατά μέρος Θείων Πατέρων, ελληνιστί μεν, χάριν αξιοπιστίας, εκτιθέμενοι, δια δε της καθ' ημάς κοινοτέρας διαλέκτου, προς κατάληψιν των απλουστέρων ερμηνευόμενοι: / παρά Αγαπίου Ιερομονάχου, και Νικοδήμου Μοναχού και μετ' επιμελείας ανακριθέντες και διορθωθέντες, ψήφω του Παναγιωτάτου και της Ιεράς και Αγίου Συνόδου παρά του σοφολογιωτάτου διδασκάλου και ιεροκήρυκος κυρίου κυρίου Δωροθέου. Νυν πρώτον τύποις εκδοθέντες αδεία μεν και προτροπή, και επιταγή του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, και της Αγίας Συνόδου. Επιστασία δε και επιμελεία του ευτελούς εν ιερομονάχοις Θεοδωρίτου Αθωνίτου του εξ Ιωαννίνων. Δια δαπάνης των ονομαστί φερομένων εν τω τέλει της Βίβλου, εις κοινήν απάντων των ορθοδόξων, σοφώντε και απλουστέρων ωφελείαν] - Αγάπιος, Ιερομόναχος et al - HLA-2011-744
 
Main αρχείο(α):