Σχετικά με την Συλλογή:
Οι αρχειακές συλλογές του ΑΠΘ (των οποίων τμήμα τους έχει ψηφιοποιηθεί από την Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και παρουσιάζεται εδώ) αποτελούνται από δημοσιεύσεις, φωτογραφίες, χάρτες, χαρακτικά και σπάνια βιβλία που ανήκουν στην συλλογή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της κάθε συλλογής μπορείτε να δείτε επιλέγοντάς την.

Αρχειακές Συλλογές ΑΠΘ

Περιορισμός σε συλλογή:
Φωτογραφικό Αρχείο Κυριαζόπουλου (258)
Συλλογή Ν. Πολίτη (1,252)
Συλλογή Χατζημιχαήλ (739)
Συλλογή Φλώρου (815)
Συλλογή Μάντακα (6,215)
Πρακτικά Συνεδριάσεων Πρυτανείας ΑΠΘ (984)
Θεατρικά Προγράμματα (207)
Θεατρικές Κριτικές (10,321)
Συλλογή Χειρογράφων (111)
Συλλογή Φυλλαδίων (3,670)
Συλλογή Παλαιών Ελληνικών Εφημερίδων (9,217)
Συλλογή Καλλιγά (428)
Συλλογή Τριανταφυλλίδη (12,628)
Αρχείο Εμμ. Κριαρά (687)
Συλλογή Αναγνωστικών (298)
Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (4,179)
Αρχείο Καΐρειου Βιβλιοθήκης (0)
Συλλογή Τρικόγλου (5,408)
Συλλογή Σπανίων Βιβλίων (714)
Συλλογή Ι. Μέγα (2)
Συλλογή Περιοδικών (4,224)
Συλλογή Ημερολογίων και Λευκωμάτων (152)
Επετηρίδες ΑΠΘ (51)
Λοιπές Συλλογές (53)
Εστίαση σε:
Ψηφιοποίηση ΕΣΠΑ (10,400)