Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Η παρούσα συλλογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ψηφιοποιημένα Περιοδικά (ΕΣΠΑ)

Πρόσφατες προσθήκες:
2015-10-08
15:01

Hellenisme: organe mensuel de la Societe 'L'Hellenismos", Huitieme annee, No4,5,6- [PSIFIO-ESPA-9473-003]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
9473_3
9473_3

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:01

Hellenisme: organe mensuel de la Societe 'L'Hellenismos", Septieme annee, No1-no12 [PSIFIO-ESPA-9473-002]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
9473_2
9473_2

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:01

Hellenisme: organe mensuel de la Societe 'L'Hellenismos", Sixieme annee, No1-no12 [PSIFIO-ESPA-9473-001]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
9473_1
9473_1

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:01

Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής εν εκκλησιαστική και γραμμική παρασημαντική συντασσομένον τη συνεργασία ελλήνων και ξένων μουσικών και μουσικολόγων, Έτος Δ', Τεύχος 42-43ον [PSIFIO-ESPA-8677-007]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8677_7
8677_7

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:01

Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής εν εκκλησιαστική και γραμμική παρασημαντική συντασσομένον τη συνεργασία ελλήνων και ξένων μουσικών και μουσικολόγων, Έτος Δ', Τεύχος 41ον [PSIFIO-ESPA-8677-006]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8677_6
8677_6

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:01

Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής εν εκκλησιαστική και γραμμική παρασημαντική συντασσομένον τη συνεργασία ελλήνων και ξένων μουσικών και μουσικολόγων, Έτος Δ', Τεύχος 39- 40ον [PSIFIO-ESPA-8677-005]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8677_5
8677_5

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής εν εκκλησιαστική και γραμμική παρασημαντική συντασσομένον τη συνεργασία ελλήνων και ξένων μουσικών και μουσικολόγων, Έτος Α', Τεύχος 11ον [PSIFIO-ESPA-8677-004]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8677_4
8677_4

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής εν εκκλησιαστική και γραμμική παρασημαντική συντασσομένον τη συνεργασία ελλήνων και ξένων μουσικών και μουσικολόγων, Έτος Α', Τεύχος 10ον [PSIFIO-ESPA-8677-003]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8677_3
8677_3

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής εν εκκλησιαστική και γραμμική παρασημαντική συντασσομένον τη συνεργασία ελλήνων και ξένων μουσικών και μουσικολόγων, Έτος Α', Τεύχος 9ον [PSIFIO-ESPA-8677-002]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8677_2
8677_2

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
15:00

Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής εν εκκλησιαστική και γραμμική παρασημαντική συντασσομένον τη συνεργασία ελλήνων και ξένων μουσικών και μουσικολόγων, Έτος Α', Τεύχος 8ον [PSIFIO-ESPA-8677-001]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
8677_1
8677_1

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές