Σχετικά με την συλλογή
Η συλλογή (η οποία δωρήθηκε στη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ ως μέρος της συλλογής του Ιωάννη Μάντακα) αφορά κυρίως στη Μακεδονική συμφωνική ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και την καλλιτεχνική ζωή των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Περιλαμβάνει έγγραφα, προσκλήσεις, προγράμματα και δημοσιεύματα για μουσικές εκδηλώσεις. Τμήμα της έχει ψηφοποιηθεί και παρουσιάζεται εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.

Συλλογή Φλώρου

Πρόσφατες προσθήκες:
2008-08-28
00:00

Η Εθνική Χορωδία Θεσσαλονίκης υπό την διεύθυνσιν του Ε.Κ. Φλώρου [ARC-2008-43690]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-08-28
00:00

Η Εθνική Χορωδία Θεσσαλονίκης [ARC-2008-43688]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-08-28
00:00

H Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και ο διευθυντής της Επαμεινώνδας Φλώρος [ARC-2008-43682]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-08-27
00:00

Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας και Εθνικής Χορωδίας Θεσσαλονίκης, 2η [ARC-2008-43662]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-08-27
00:00

Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας και Εθνικής Χορωδίας Θεσσαλονίκης, 1η [ARC-2008-43661]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-08-27
00:00

[Συμμετοχή της Εθνικής Χορωδίας Θεσσαλονίκης σε εκδήλωση] [ARC-2008-43659]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-08-27
00:00

[Η Εθνική Χορωδία Θεσσαλονίκης και ο διευθυντής της Επαμεινώνδας Φλώρος] [ARC-2008-43657]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-08-27
00:00

Μακεδονική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης: οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μουσικοί εξ επαγγέλματος ... ιδρύσαν μόνιμον ορχήστραν .. [ARC-2008-43649]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-08-27
00:00

Κανονισμός της Μακεδονικής Συμφωνικής Ορχήστρας Πόλεως Θεσσαλονίκης: κεφάλαιον Α' : ίδρυσις και σκοπός της οργανώσεως : άρθρον 1ον : ιδρύεται εν Θεσσαλονίκη .. [ARC-2008-43647]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-08-27
00:00

[Δήλωση] προς την Μακεδονικήν Συμφωνικήν Ορχήστραν Πόλεως Θεσσαλονίκης: οι κάτωθι υπογεγραμμένοι επαγγελματίαι μουσικοί και κάτοικοι Θεσσαλονίκης δηλούμεν ... ότι αποδεχόμεθα να αποτελέσωμεν ενεργά μέλη της .. [ARC-2008-43645]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές