Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Μεγάλο τμήμα της παρούσας συλλογής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Rare Books Collection

Latest additions:
2016-12-12
13:36

Ξενοφώντος Απομνημονευμάτων βιβλία τέσσαρα =: Xenophontis memorabilium Socratis dictorum libri IV / Ξενοφών [ca. 430-355 π.Χ.] [ARC-2016-51222]
Πλήρες κείμενο: 1:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 2:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-12-05
14:26

Ωριγένους περί ευχής σύνταγμα = Origenis De oratione libellus: cujus textus graecus de novo cum codice ms. cantabrigiensi collatus versio latina passim correctior prodit, notis suo loco insertis / Ωριγένης [185-254], Wettstein, Johann Rudolph [1647-1711] [ARC-2016-51218]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-12-05
11:05

Ομήρου Ιλιάς: Homeri Ilias / Όμηρος [8ος αι. π.Χ.], Torresanus, Andreas [1451-1529.], Πλούταρχος [46-127], Ηρόδοτος [484-430 π.Χ.] [ARC-2016-51217]
Πλήρες κείμενο: 1:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 2:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 3:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-11-25
13:34

Ομηroy [sic] Οδύσσεια: Homeri Odyssea : eiusdem Batrachomyonachia, Hymni, aliaque eius opuscula, seu catalecta, omnia Graece & Latine, una cum locupletissimo indice / Όμηρος [8ος αι. π.Χ.] [ARC-2016-51210]
Πλήρες κείμενο: 1:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 2:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 3:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 4:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 5:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-11-21
13:28

Πίνακες κυβισμού ξυλείας [ARC-2016-51206]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένου1.PDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-11-21
13:21

Οδηγίαι περί νοσηλείας αρρώστων: χρήσιμοι εις πάσαν μητέρα και πάσαν οικογένειαν και πάντα θέλοντα να επιδοθή εις το έργον του νοσοκόμου / Μακκάς, Νικόλαος Γ. [ARC-2016-51205]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-11-21
11:50

Χειρουργική παθολογία / Αρεταίος, Θεόδωρος [ARC-2016-51204]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! (πρόσθετα αρχεία)

Detailed record - Similar records
2016-11-21
11:17

Περί βουβώνων και λεμφαγγειιτίδων και της θεραπείας αυτών / Πρωτόπουλος, Βασίλειος [ARC-2016-51202]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-11-21
11:14

Ισοκράτους λόγοι και επιστολαί =: Isocratis Orationes et epistolae / Ισοκράτης [436-338 π.Χ.], Wolf, Hieronymus [1516-1580] [ARC-2016-51203]
Πλήρες κείμενο: 1:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 10:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 2:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 3:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 4:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 5:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 6:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 7:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 8:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 9:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-11-21
11:13

Τα αφροδίσια πάθη εν τη αρχαιότητι και κατά τους εν τω σκοτεί των αιώνων συγχεομένους μυθικούς χρόνους: νέαι έρευναι και κρίσεις / Ροσόλιμος, Σπ. [ARC-2016-51201]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records