Επετηρίδες ΑΠΘ

Πρόσφατες προσθήκες:
2018-09-10
12:29

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1984-1985 πρύτανης Δ.Α. Φατούρος / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φατούρος, Δημήτρης Α. [1928-] [ARC-2018-52502]
Πλήρες κείμενο: 1984-1985a.FR12:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 1984-1985b.FR12:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
12:25

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1983-1984 πρύτανης Δ.Α. Φατούρος, τχ. 1 / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φατούρος, Δημήτρης Α. [1928-] [ARC-2018-52501]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
12:13

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1982-1983 πρυτανεία του μητροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμονος - Ευάγγελου Ροδόπουλου / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ροδόπουλος, Παντελεήμων (Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου) [ARC-2018-52500]
Πλήρες κείμενο: 1982-1983a.FR12:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 1982-1983b.FR12:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
12:03

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1981-1982 πρυτανεία Ιωάννου Χ. Χατζιώτη / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Χατζιώτης, Ιωάννης Χ. [ARC-2018-52499]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
11:47

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1980-1981 πρυτανεία Γεωργίου Χαρ. Στεργιάδη / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. [ARC-2018-52498]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
11:41

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1979-1980 πρυτανεία Βασιλείου Α. Πετρόπουλου / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πετρόπουλος, Βασίλειος Αν. [ARC-2018-52497]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
11:30

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1978-1979 πρυτανεία Νικολάου Χ. Κονομή / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κονομής, Νικόλαος Χρ. [ARC-2018-52496]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
11:24

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1977-1978 πρυτανεία Θεοφάνη Ε. Χριστοδούλου / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Χριστοδούλου, Θεοφάνης [ARC-2018-52495]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
11:19

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1976-1977 πρυτανεία Ιωάννη Γ. Δεληγιάννη / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δεληγιάννης, Ιωάννης Γ. [ARC-2018-52494]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
11:08

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1975-1976 πρυτανεία Ιωάννη Α. Αναστασιάδη / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αναστασιάδης, Ιωάννης [ARC-2018-52493]
Πλήρες κείμενο: 1975-76a.FR12:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 1975-76Β.FR12:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές